REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

Bumbu Terapija piedāvā telpu nomu uz noteiktu dienu un laiku. Attiecīgo pakalpojumu ir iespējams rezervēt mājas lapā www.bumbuterapija.lv, telefoniski, rakstot uz Bumbu Terapijas Facebook lapu un ierodoties uz vietas, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

  • REZERVĀCIJAS APMAKSAS IESPĒJAS

Par rezervāciju iespējams norēķināties ar 100% priekšapmaksu. Pēc rezervācijas veikšanas Pakalpojuma sniedzējs uz Klienta e-pastu nosūtīs elektronisko rēķinu. Ja Klientam ir radušies apstākļi, kas liedz ierašanos, nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz 24 stundas pirms rezervācijas. Šajā gadījumā rezervāciju iespējams pārcelt viena kalendārā gada ietvaros, vienojoties par laiku un datumu.

  • NAUDAS ATMAKSA

Pakalpojuma sniedzējs neveic naudas atgriešanu par veiktajām rezervācijām (saskaņā ar 20.05.2015. MK noteikumu „Noteikumi par distances līgumu”), izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniedzējs neparedzētu iemeslu dēļ nevar nodrošināt rezervētā pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā dienā un laikā.  Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu, vienojoties par naudas atmaksu vai rezervācijas laika maiņu.

Ja Klientam ir radušies apstākļi, kas liedz ierašanos, nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz 24 stundas pirms rezervācijas. Šajā gadījumā rezervāciju iespējams pārcelt viena kalendārā gada ietvaros, vienojoties par laiku un datumu.

  • NOSACĪJUMI PAR KLIENTA DATU IZMANTOŠANU

Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai, lai sazinātos ar Klientu par rezervācijas izpildi vai precizētu citu, ar veikto rezervāciju saistītu, informāciju.

  • CITI NOSACĪJUMI

Klientam ir iespēja bez papildu samaksas pēc paša gribas nodot rezervēto pakalpojumu izmantošanai citai personai.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā www.bumbuterapija.lv


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.