REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

         Bumbu Terapija piedāvā telpu nomu uz noteiktu dienu un laiku. Attiecīgo pakalpojumu ir iespējams rezervēt mājas lapā www.bumbuterapija.lv, telefoniski, rakstot uz Bumbu Terapijas Facebook lapu vai ierodoties uz vietas, iepriekš saskaņojot apmeklējuma dienu un laiku.

  • REZERVĀCIJAS MAKSA                                                               
             Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturdiena: 

                                 145EUR/3H (katra nākamā stunda 40EUR)                                                                                                  

             Piektdiena, Sestdiena, Svētdiena:               

                                 170EUR/3H (Katra nākamā stunda 55EUR, ja iespējams
pagarināt)

             Telefona Nr., lai veiktu rezervāciju: +371 22174225

  • REZERVĀCIJAS APMAKSAS IESPĒJAS

          Par rezervāciju iespējams norēķināties ar daļēju priekšapmaksu. Pārējo summa var maksāt ballītes dienā. Pēc rezervācijas veikšanas Pakalpojuma sniedzējs sazināsies ar Klientu uz norādīto telefona nr.  Ja Klientam ir radušies apstākļi, kas liedz ierašanos, nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz 24 stundas pirms rezervācijas. Šajā gadījumā rezervāciju iespējams pārcelt viena kalendārā gada ietvaros, vienojoties par laiku un datumu.

  • NAUDAS ATMAKSA

          Pakalpojuma sniedzējs neveic naudas atgriešanu par veiktajām rezervācijām (saskaņā ar 20.05.2015. MK noteikumu „Noteikumi par distances līgumu”), izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniedzējs neparedzētu iemeslu dēļ nevar nodrošināt rezervētā pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā dienā un laikā.  Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu, vienojoties par naudas atmaksu vai rezervācijas laika maiņu.

          Ja Klientam ir radušies apstākļi, kas liedz ierašanos, nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz 24 stundas pirms rezervācijas. Šajā gadījumā rezervāciju iespējams pārcelt viena kalendārā gada ietvaros, vienojoties par laiku un datumu.

  • NOSACĪJUMI PAR KLIENTA DATU IZMANTOŠANU

          Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai, lai sazinātos ar Klientu par rezervācijas izpildi vai precizētu citu, ar veikto rezervāciju saistītu, informāciju.

  • CITI NOSACĪJUMI

          Klientam ir iespēja bez papildu samaksas pēc paša gribas nodot rezervēto pakalpojumu izmantošanai citai personai.

          PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā www.bumbuterapija.lv