Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumos (turpmāk - noteikumi) lietotie termini:

1.1. “Bumbu Terapija” - telpu iznomātājs;

1.2. Telpas - visas telpas, kas atrodas Jelgavas ielā 63-101, Rīgā, LV-1004;

1.3. Bumbu baseins - lielais bumbu baseins ar bumbām;

1.4. Klients - telpu nomnieks.

 1. Telpās nedrīkst uzturēties ar ielas apaviem, ielas apavi jānovieto tiem paredzētajā vietā.
 2. Bumbu baseinā var atrasties tikai ar zeķēm maiņas apavus atstājot ārpus Bumbu baseina.

 3. Bumbu baseinā (un pie tā apmalēm) aizliegts atrasties ar ēdieniem (t. sk. košļājamajām gumijām, konfektēm u.c.) un dzērieniem.

 4. Aizliegts bojāt Telpu inventāru.

 5. Lūdzam, speciāli, nemest bumbas ārā no baseina un nelēkt no baseina malām.

 6. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

 7. Klients pats uzņemas atbildību par savām personiskajām mantām un izvērtē nepieciešamību tās ņemt līdz Bumbu baseinā.

 8. “Bumbu Terapija” neuzņemas atbildību par nozaudētajām mantām.

 9. “Bumbu Terapija” neuzņemas atbildību par gūtajām traumām.

 10. Pie Telpām pieejamajā stāvvietā Klients drīkst novietot 5 - 6 automašīnas speciāli tikai tām paredzētās vietās un automašīnas ir jānovieto tā, lai tās netraucētu citiem stāvlaukuma nomniekiem.

 11. Laiks pirms un pēc pasākuma, kas paredzēts, lai iekārtotos un novāktos - 15  minūtes (par citu laiku var vienoties atsevišķi), lūdzam ievērot rezervācijas laiku.

 12. “Bumbu Terapija” patur tiesības par Telpu, vai inventāra bojājumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību (t. sk. ēdienu vai dzērienu nokļūšanu Bumbu baseinā), vai, ja tas ir iespējams, likt salabot bojājumus.

 13. Personas dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti tikai gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi, un tikai tādā apjomā, lai varētu pieprasīt “Bumbu terapijai” radušos zaudējumus. Ja netiek pārkāpti noteikumi, personu dati tiek glabāti vienu kalendāro mēnesi, un pēc tam tie tiek iznīcināti.

 14. Ja saprotamu apstākļu dēļ rezervāciju ir nepieciešams pārcelt, lūdzu, ziņojiet laicīgi - 22174225.

*Ieteikumi:

 1. Pirms iekāpšanas Bumbu baseinā: noņemt rotas lietas, izņemt no kabatām telefonus un citus priekšmetus, novietot tos pie savām personiskajām mantām vai citā drošā vietā;

 2. Parūpēties par maiņas apģērbu bērniem, kuri intensīvi izmanto Bumbu baseinu;

 3. Par pieejamajiem traukiem un inventāru un papildus animatoriem, ēdinātājiem, fotogrāfi, dekorētāju sazināties iepriekš.